Home / Latest Urdu Columns / Ansar Abbasi / Allah Maryam Nawaz Ko Is Azeem Kam Ka Ajar Day, Ameen – Ansar Abbasi

Allah Maryam Nawaz Ko Is Azeem Kam Ka Ajar Day, Ameen – Ansar Abbasi


http://i1.wp.com/column.com.pk/wp-content/uploads/2010/07/Ansar-Abbasi.jpg

One comment

  1. salam
    ansaar aap ne sood (riba) ki fikar ki bhut achi baat hey Allah aap ko jaza de. but idhar to principle ko recover kon karega? yellow cab ki tarah yeh bhi makhsoos log kha jayengey aur yeh qarza makhsoos logo ho hee milega. aur yeh billion rupees ki roz advertisement iss ki recovery kaisey hogi. maryam nawaz se yeh tu poochey iss per koi media ya sahafi sawal bhi nahi karega. Bhai iss sawal ka jawab zoroor dean. i m waiting.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.