Home / Latest Urdu Columns / Dr. Safdar Mahmood (page 5)

Dr. Safdar Mahmood

Emandar Aur Ghaddar – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Bamurad – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Batni Nigah – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Syasi Dramay – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Tera Ilaj Nazar Ke Siwa Kuch Aur Nahi – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Ayeen Ki Hakmiyat Ka Sawal Hai – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Quaid-e-Azam Ke Hawale Se Chand Zaruri Wazahatain – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Maulvi Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Kambal Nahi Chorta! – Dr Safdar Mehmood

Read More »

Quaid-e-Azam Kya Chahtay Thay? – Dr Safdar Mehmood

Read More »